Maatwerk & Advies

Regelmatig komen klanten bij ons met specifieke vragen die met standaard producten niet direct kunnen worden opgelost. Of het nu gaat om kleine aanpassingen of compleet nieuwe toepassingen, ons zeer ervaren team gaat in nauwe samenwerking met de klant graag aan de slag om een oplossing te vinden.

Een voorbeeld is de ontwikkeling van de sondeer conus met ingebouwde video camera en lichtbron.
De video conus is een aanpassing van een standaard conus. De conus meet punt weerstand, wrijvingskracht en waterspanning en beschikt over een hellingmeter. Daarnaast neemt het kleurenbeelden met hoge resolutie op die real-time kunnen worden gevolgd. De combinatie van deze parameters geeft nauwkeurige geotechnische informatie over de grondlagen, samen met een visuele controle van de grond en eventueel verontreiniging. Daarnaast is de grondsamenstelling, kleur, korrelgrootte en andere eigenschappen vast te stellen zonder de noodzaak van dure en tijdrovende monsternames.

Onze heatflow probe is ontwikkeld om nauwkeurig thermische geleiding te meten. Toepasbaar bij o.a. de aanleg van oliepijpleidingen en elektriciteitsleidingen.

Met de di├źlektrische sondeer conus kunnen elektrische geleidbaarheid en elektrische permittiviteit worden gemeten en daarmee het watergehalte en de aanwezigheid van verontreinigingen met o.a. koolwaterstoffen.

In samenwerking met Eijkelkamp SonicSampDrill is het gepatenteerde SonicCPT systeem ontwikkeld, de ultieme sondeeroplossing voor grondlagen met te hoge weerstand voor standaard sondeertechniek. SonicCPT werkt als een standaard sondering, maar gaat over op sonisch trillen zodra en zolang dat nodig is.
Een doorbraak in de sondeerindustrie die aanzienlijke mogelijkheden biedt om kosten te besparen.
Voor meer informatie: SonicCPT

Bent u op zoek naar een specifieke oplossing? GeoPoint heeft het personeel, de kennis en de ervaring voor het oplossen van uw uitdagingen.

Wij helpen u graag met elke geotechnische vraag, van standaard tot zeer specifiek met maatwerk, ontwikkeling of advies.

Bomdetectie mbv magnetometer