EIJKELKAMP GEOPOINT SOILSOLUTIONS B.V. ONLINE PRIVACYBELEID

Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en het bieden van een veilige online ervaring voor al onze gebruikers.

Daarom willen we transparant zijn over hoe we omgaan met persoonlijke gegevens. Ons privacy beleid informeert u welke persoonlijke gegevens wij verwerken, hoe wij deze gegevens gebruiken, de bewaartermijn die wij hanteren voor deze gegevens, hoe wij persoonsgegevens beschermen en waarom wij bepaalde soorten persoonsgegevens verwerken.

U kunt contact met ons opnemen voor privacy gerelateerde vragen en verzoeken. In ons privacy beleid kunt u de contactgegevens vinden.

Hoewel Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. de juistheid en volledigheid van dit document probeert te waarborgen, biedt Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. geen expliciete of impliciete garantie dat de informatie die wordt verstrekt op of via dit privacy beleid correct, volledig of actueel is.

 

Lees het volledige privacy beleid van Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. online en neem contact met ons op als u vragen heeft.

 

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare persoon wordt beschouwd als identificeerbaar, direct of indirect, met name door middel van een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Voorbeeld: een account of IBAN-nummer is geen persoonlijke gegevens totdat het accountnummer door anderen aan een natuurlijke persoon kan worden gekoppeld. Op dat moment is een rekeningnummer ook een persoonsgegeven.

Bedrijfsgegevens zijn geen persoonlijke gegevens, tenzij u een zelfstandige of een eenmanszaak bent of deelneemt aan een andere juridische niet-beperkte naamloze vennootschap. In dat geval worden deze gegevens ook gezien als persoonlijke gegevens.

 

 

WAAR GEBRUIKEN WE PERSOONSGEGEVENS VOOR

Uitvoering van contracten en overeenkomsten

Voor de uitvoering van contracten en overeenkomsten moeten we contactgegevens, gegevens van werknemers en uw bedrijf opslaan. We doen dit zodat we kunnen communiceren over de overeenkomst die we hebben met uw bedrijf. We gebruiken deze persoonlijke gegevens ook om voorstellen van onze kant te richten aan de juiste persoon. Bovendien hebben we deze informatie nodig om financiële opdrachten uit te voeren.

 

Wettelijke vereisten

Als bedrijf hebben we een aantal wettelijke verplichtingen. Allereerst moeten we ons houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ten tweede zijn we verplicht om onze financiële administratie 7 jaar te behouden, dus alle persoonlijke gegevens in verband met de vereiste moeten 7 jaar worden bewaard.

Bovendien moeten we ons houden aan andere belastingwetgeving en wetgeving inzake personeelsgegevens.

 

Marketing activiteiten

Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. houdt haar klanten en relaties graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en hoe wij onze klanten kunnen helpen om voorop te blijven lopen. Dit doen we bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen waarin we u uitnodigen voor een bezoek aan een expo- of relatiedag. In sommige gevallen adverteren we via internet.

 

Verbetering van onze diensten

Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. verbetert haar dienstverlening voortdurend en gebruikt in sommige gevallen persoonlijke gegevens. We personaliseren onze communicatie, we verbeteren onze beveiliging, we meten of de manier waarop we u benaderen effectief en nuttig is, we proberen gemeenschappelijke problemen te herkennen, we ontwikkelen nieuwe diensten op basis van vragen en wensen van klanten en we analyseren.

 

VAN WIE WE DE PERSONALDATA HEBBEN

Onze klanten

We hebben bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens van medewerkers opgeslagen die namens uw bedrijf correspondentie uitvoeren in onze database.

 

Mensen die contact met ons hebben opgenomen

In sommige gevallen registreren we persoonlijke gegevens van niet-klanten die contact met ons opnemen. Dit kan bijvoorbeeld zijn als reactie op een vraag of een verzoek om een ​​offerte, die we zullen opvolgen met het gebruik van deze persoonlijke gegevens. We houden ook een logboek bij van onze telefoongesprekken, online chats en e-mails. Telefoonnummers kunnen in de meeste gevallen gekoppeld zijn aan een persoon.

 

Personen waarmee Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. contact heeft opgenomen

We houden een logboek bij van e-mails en telefonische informatie. In sommige gevallen slaan we persoonlijke gegevens op van personen waarmee we contact opnemen in onze database om een ​​gesprek op te volgen.

 

Bezoekers van onze website

In sommige gevallen kunnen we een persoon identificeren door middel van datatracking naar zijn / haar IP-adres of andere unieke informatie die we via onze website-analysetools ontvangen.

 

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN WE VERZAMELEN

Normale persoonlijke gegevens

Denk aan gegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Het is ook mogelijk dat we deze persoonlijke informatie hebben over de vertegenwoordigers van uw bedrijf of contactpersoon binnen uw bedrijf. Bovendien bepalen we in sommige gevallen welke rol u binnen uw bedrijf hebt. We gebruiken deze informatie om contact op te nemen met het bedrijf over bijvoorbeeld overeenkomsten of het verbeteren van onze services. We houden ervan om bedrijven persoonlijk aan te spreken.

Het is ook mogelijk dat u contact met ons heeft opgenomen over onze producten en diensten. Op dat moment wordt u geregistreerd in ons CRM-systeem. Vaak hebben we alleen een naam, telefoonnummer en e-mailadres van u.

 

Contact geschiedenis

In sommige gevallen houden we bij hoe vaak, wanneer en om welke reden u contact met ons opneemt. Situaties waar dit wordt gehandhaafd, zijn bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met onze servicedesk. Uw oproep is op dat moment geregistreerd, evenals het serviceverzoek dat u ons doet. Als u onze verkoopafdeling belt, houden we bij welk product of welke service u contact met ons hebt opgenomen, zodat wij uw vraag kunnen beantwoorden.

 

HOE LANG HOUDEN WE PERSOONSGEGEVENS

We bewaren informatie zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken. En zolang de wet vereist dat wij uw gegevens bewaren. Precies hoe lang dat is, kan variëren van enkele maanden tot vele jaren.

Oude klantgegevens worden na 24 maanden verwijderd. We bewaren echter de persoonlijke gegevens die we nodig hebben voor het wettelijk vasthouden van de belasting gedurende 7 jaar. Dit omvat bijvoorbeeld ons grootboek, debiteurenadministratie en crediteurenadministratie en onze salarisadministratie. In sommige gevallen zijn we verplicht om persoonlijke gegevens gedurende 10 jaar te bewaren. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer we telecommunicatiediensten leveren.

 

CONTROLEER UW PERSOONSGEGEVENS

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht uw persoonlijke gegevens die Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. heeft verzameld, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u contact opnemen met info@eijkelkamp-geopoint.com met het verzoek om uw persoonlijke gegevens die Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. van u heeft verkregen gratis te bekijken. U kunt Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. op elk gewenst moment verzoeken uw persoonlijke gegevens te wijzigen of te verwijderen. Onder bepaalde omstandigheden kunt u Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. ook vragen om uw persoonlijke gegevens over te dragen. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. heeft het recht om onwettige verzoeken om verwijdering van persoonsgegevens te weigeren. Scenario’s waarin verwijderingsverzoeken door ons als ongegrond worden beoordeeld, zijn onder meer in het geval van een overeenkomst, wettelijke verplichting of legitiem belang.

 

GEBRUIK VAN COOKIES

Uw browser biedt zogenaamde “cookies” die, als u het gebruik ervan toestaat, kleine hoeveelheden gegevens op uw computer opslaan wanneer u een website bezoekt. Cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie voor Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. en kunnen daarom niet worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Cookies helpen ons eenvoudig bij het volgen van welke van onze functies u het beste bevalt. Cookies stellen ons ook in staat om onze inhoud aan te passen aan uw voorkeuren. U hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door uw browser aan te passen en onze websites kunnen worden bekeken, zelfs als u de cookiefunctie in uw browser uitschakelt. Als u cookies uitschakelt, zijn sommige geavanceerde en aangepaste functies van onze site en andere websites echter niet voor u beschikbaar.

 

GEBRUIK VAN WEB BEACONS

Sommige van onze webpagina’s kunnen elektronische afbeeldingen bevatten die bekend staan ​​als web beacons, die ook gifs met een enkele pixel worden genoemd. Met deze afbeeldingen kunnen we gebruikers tellen die deze pagina’s hebben bezocht en co-branded services leveren. We kunnen ook web beacons opnemen in promotionele e-mailberichten of nieuwsbrieven om te tellen hoeveel berichten zijn geopend en waarop is gereageerd. Web beacons worden niet gebruikt om toegang te krijgen tot uw persoonlijk identificeerbare informatie, maar ze zijn een techniek die we gebruiken om geaggregeerde statistieken te verzamelen over ons gebruik van de website. Web beacons verzamelen slechts een beperkte set informatie, waaronder een cookienummer, tijd en datum van een paginaweergave en een beschrijving van de pagina waarop het web beacons zich bevindt.

 

CONTROLE VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Een gebruiker kan op elk moment persoonlijke informatie die zij aan Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. hebben verstrekt wijzigen of verwijderen door een bezoek te brengen aan de persoonlijke sectie in het Eijkelkamp.com menu. Gebruikers kunnen zich ook op elk gewenst moment afmelden voor nieuwsbrieven of zich afmelden voor verschillende promotionele e-mailingen door het gedeelte Nieuwsbrieven te bezoeken.

 

VEILIGHEID VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

Alle medewerkers van Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions B.V. worden via periodieke communicatie en training op de hoogte gebracht van privacy en gegevensbeveiliging. We beperken de toegang tot privé- en vertrouwelijke gegevens alleen tot die werknemers die hier toegang toe nodig hebben om hun functie gedegen uit te kunnen voeren. Informatie en gegevens worden op meerdere systemen opgeslagen en verwerkt. Deze systemen zijn ondergebracht in een gecontroleerde en beveiligde omgevingen. Om het hoogste beveiligingsniveau te handhaven, houden we periodiek interne evaluaties van onze beveiligingsmaatregelen.

 

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

We zullen dit privacy beleid zo nodig bijwerken om de hoogste bescherming voor onze gebruikers te behouden en om te voldoen aan een veranderende omgeving. We raden u aan om het beleid te controleren wanneer u onze site bezoekt, om er zeker van te zijn dat u ons huidige beleid kent en begrijpt. Als we wijzigingen aanbrengen in dit beleid of in de manier waarop we uw persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken of verzamelen, zullen we dergelijke wijzigingen publiceren voordat de wijziging wordt doorgevoerd. We zullen geen wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we omgaan met eerder verzamelde persoonlijke gegevens die terugwerkende kracht hebben, tenzij wettelijk verplicht om dit te doen.

 

CONTACTGEGEVENS

Eijkelkamp GeoPoint SoilSolutions
Rijksstraatweg 22F
2171 AL SASSENHEIM
Nederland
T +31 (0)71 301 9251
E info@eijkelkamp-geopoint.com